Gemeente Doetinchem Reconstructie IJsselkade e.o.

 • Informatie
 • In 2015 is in opdracht van de gemeente Doetinchem de IJsselkade, Spinbaan, Melkweg en een gedeelte van de C. Missetstraat gereconstrueerd. Dit project omvatte naast het aanbrengen van een nieuw IT-riool en wegfundering, een bodemsanering en ook het leveren en plaatsen van een VRI.

  Enige kengetallen van dit project zijn:

  Aanbrengen asfaltverhardingen, diverse mengsels: 1.500 ton;

  Aanbrengen verharding van straatbakstenen, diverse formaten en verbanden: 2.900 m2;

  Aanbrengen verharding van betonstraatstenen, diverse formaten en verbanden: 5.100 m2;

  Aanbrengen kantopsluiting van betonbanden: 3.500 m;

  Aanbrengen DWA hoofdriool van PPc: 100 m;

  Aanbrengen IT riool van PPC: 390 m;

  Aanbrengen IT riool van beton: 144 m;

  Aanbrengen funderingslagen (gebonden en ongebonden): 6.700 m2.

   

 • Leidingen, Verhardingen
 • Neem contact met ons op