Informatie

Bouwrijp maken A18 bedrijventerrein Wehl

In de periode 2012 t/m 2014 is in opdracht van de gemeente Doetinchem bedrijfsterrein A18 bouwrijp gemaakt. Hierbij is naast een compleet gescheiden rioolstelsel en bouwwegen in asfalt ook een afscherming met betonnen keerwanden aangebracht.

Op dit project is een weg, compleet met gescheiden rioolstelsel, onder de hoogspanningsleidingen van TenneT aangelegd.

Op dit project zijn diverse bodemsaneringen uitgevoerd, onder meer een sanering van met asbest vervuilde grond.

Meldingsformulier

Onze Opdrachtgevers

Hoornstra Infrabouw

Daarom Hoornstra

Kiezen voor Hoornstra is kiezen voor:
• Gekwalificeerde specialisten
• Gerichte oplossingen voor uw vragen
• Open en heldere communicatie
• Flexibel en snel werken
• Geen woorden maar daden

Contact opnemen

×