Advies

Meedenken met de opdrachtgever is verweven in onze bedrijfsfilosofie. Zodat we u optimaal kunnen adviseren en samen tot de beste oplossing kunnen komen. Van ontwerp en bestek tot de uitvoering en het onderhoud. Daarom hebben we eigen ingenieurs in ons team die met slimme en haalbare antwoorden op uw vraag komen.

Samenstellen ontwerpteam

Om u vervolgens zo goed mogelijk te kunnen helpen, stellen we voor iedere opdracht een ontwerpteam samen. Zo’n team bestaat uit een bestekschrijver-calculator, een tekenaar en een projectleider. Specialisten die ieder vanuit de eigen discipline kunnen toewerken naar het optimale antwoord op uw vraag.

Opgelossingsgerichte voorstellen

Doordat we gebruik maken van begrotings- en bestekprogramma’s, tekensoftware en verschillende plot-mogelijkheden zijn we in staat om het totale project voor onze rekening te nemen. Hiermee kunnen we onze rol als adviseur waarmaken en u als opdrachtgever voorzien van oplossingsgerichte voorstellen. Bovendien zorgt deze manier van werken voor een kortere doorlooptijd van het project en lagere uitvoeringskosten.

UAV-gc

Ook hebben onze mensen ruime ervaring met geïntegreerde projectvormen op basis van UAV-gc. Binnen die samenwerkingsvormen kunnen we ook de ontwerpfase voor onze rekening nemen. Zo werken we samen aan de beste oplossing.

Communicatie

Binnen ieder project speelt communicatie een belangrijke rol. Het maakt in veel gevallen concreet onderdeel uit van het project. Niet alleen de onderlinge communicatie binnen het team is medebepalend voor het succes ervan, ook de communicatie richting bewoners of andere extern betrokkenen verdient grote zorg. Bij Hoornstra hebben we een brede ervaring in het verzorgen van deze communicatie. Of het nu om een informatiebijeenkomst voor bewoners gaat, het opzetten van een (telefonisch) informatieloket of het voeren van gesprekken bij bewoners thuis: wij onderkennen het belang van goede informatievoorziening. Vanuit onze jarenlange ervaring spreken we de taal van de burger en kennen we de omgeving.

Bekijk de referenties
van Advies
Kiezen voor Hoornstra is kiezen voor:
  • Gekwalificeerde specialisten
  • Gerichte oplossingen voor uw vragen
  • Open en heldere communicatie
  • Flexibel en snel werken
  • Geen woorden maar daden

Referenties