Informatie

Engineering, omgevingsmanagement en onderhoud Stationsomgeving Harderwijk

Hoornstra-Ophof Infra b.v. heeft (als onderdeel van de bouwcombinatie BTSO) de complete stationsomgeving van Harderwijk onder handen heeft genomen. Het project is in de vorm van een bouwteam uitgevoerd waarbij de engineering, het omgevingsmanagement en een deel van het meerjarig onderhoud bij ons is ondergebracht.

Dit project bevat naast het slopen van station en openbare ruimte en opnieuw inrichten van de directe ruimte rondom het station ook het reconstrueren van de Oranjelaan, Weiburglaan, Stationsplein, Stationslaan, Oranjepark, Jan van Nassaupark en het Westeinde.

Bij het station is een compleet nieuw stationsplein, Kiss & Ride en OV-bussenplein ingericht met een combinatie van gebakken bestratingsmateriaal, natuursteen en betonverhardingen. Daarnaast zijn er definitieve fietsenstallingen aangelegd voor de gebruikers van het station. Tevens is in diverse straten de complete riolering vervangen, zijn er een aantal grote transportriolen inclusief de inspectieputten gerelined en is er een rioolgemaal aangepast.

Waar de verkeersintensiteit en het gebruik van de openbare ruimte het toeliet is deze verharding door ons afgekoppeld van het riool met behulp van wadi’s en ondergrondse infiltratievelden.

Tijdens de werkzaamheden is de bedrijfsvoering van het station, het OV-bussenplein en de omliggende ondernemers ongestoord geweest. Hiervoor is omgevingsmanagement ingezet en zijn er tijdelijke maatregelen getroffen in de vorm van aanleg van een tijdelijk bussenplein met onderkomen voor chauffeurs, tijdelijke parkeerplaatsen voor fietsers en auto’s, tijdelijke looproutes.

Verder vermeldenswaardige werkzaamheden van dit project zijn onder andere: de aanleg van een fietsstraat, turborotonde en ovatonde, een bodemsanering, natuurstenen trappartij, geluidsscherm, sanering asbest persleiding en aanleg nieuwe rioolpersleiding, aanleg van groeiplaatsen bomen en het leveren van uniek straatmeubilair en openbare verlichting.

Meldingsformulier

Onze Opdrachtgevers

Hoornstra Infrabouw

Daarom Hoornstra

Kiezen voor Hoornstra is kiezen voor:
• Gekwalificeerde specialisten
• Gerichte oplossingen voor uw vragen
• Open en heldere communicatie
• Flexibel en snel werken
• Geen woorden maar daden

Contact opnemen

×