Informatie

Herstel Sint Jansbeek

In de zuidelijke binnenstad van de gemeente Arnhem is door ons in een combinatie met GMB civiel over een lengte van ca. 700 meter de Sint Jansbeek weer zichtbaar gemaakt aan het maaiveld. De Sint Jansbeek is de beek waaraan Arnhem oorspronkelijk is ontstaan rond het jaar 700 vC.

De beek is vorm gegeven middels een met metselwerk beklede betonnen bakconstructie. Hierbij zijn er diverse accenten aangebracht met natuursteen zijn er stenen uit de oude stadsmuur hergebruikt in de varenwand.

De beek

Om de aanleg van de beek mogelijk te maken is het aanwezige riool vervangen, vergroot en verlegd en is de rest van de openbare ruimte ook opnieuw ingericht met nieuw straatmeubilair en diverse ondergrondse boomplaatsvoorzieningen.

De uitmonding van de Sint Jansbeek in de Nederrijn, door de primaire waterkering, is in de vorm van een design & construct opdracht door ons uitgewerkt en uitgevoerd.

Aangezien er in de vervuilde stedelijke ophooglaag gewerkt is, voerden we alle grondverzet werkzaamheden (ten behoeve van de beek, het riool en beplanting) onder saneringscondities conform veiligheidsklasse 3T uit. Daarnaast is er voortdurend gewerkt onder archeologische begeleiding en zijn er in dit project onder meer ca. 600 skeletten gevonden, gedocumenteerd en geruimd.

In verband met het mogelijk aanwezig zijn van niet gesprongen explosieven uit de tweede wereldoorlog, is een deel van het rioolwerk onder begeleiding van CE experts gedaan.

Na een start in februari 2017 is volgens planning, ondanks alle onverwachte zaken uit de ondergrond, het werk op 1 december 2017 opgeleverd. De officiële opening van de Sint Jansbeek vond plaats op 8 december.

Het project omvatte onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Aanbrengen van hoogwaardige verharding van gebakken straatstenen en natuursteen in een binnenstedelijke omgeving: ca 18.000 m2;
 • Grondverzet stedelijke ophooglaag t.b.v. aanleg fundering verharding, aanleg beek en riool onder archeologische en milieukundige begeleiding: ca 17.500 m3;
 • Engineering en aanbrengen gewapend betonnen beekconstructie met variabele breedte en hoogte: ca 950 m3;
 • Aanbrengen schoon metselwerk t.b.v. beek, inclusief rollagen en varenwand: ca. 1.500 m2;
 • Aanbrengen / vervangen riool (315-1250 mm) in binnenstedelijke omgeving en onder archeologische en CE begeleiding: 925 m;
 • Aanbrengen persleiding PE 200mm 270 m;
 • Aanbrengen pompgemaal: 2 st;
 • Aanbrengen verkeersbruggen in beton: 5 st;
 • Aanbrengen voetgangersbrug in beton/staal constructie: 1 st;
 • Aanbrengen betonnen en stalen duikers: ca. 130 m;
 • Inrichten groeiplaatsen bomen onder verharding: ca. 1.500 m3;
 • Ontwerpen, engineering en uitvoering van de kruising van de beek met de primaire waterkering;
 • het verzorgen van het complete omgevingsmanagement.

Projectgegevens

ProjectnaamSint Jansbeek
Projectnummer16.171
ContactpersoonMichel Geven
Periodefebruari tot december 2017
LocatieZuidelijke binnenstad Arnhem
Emailmichel@hoornstra-infrabouw.nl
Telefoonnummer06 51349311

Meldingsformulier

Agenda

Onze Opdrachtgevers

Hoornstra Infrabouw

Daarom Hoornstra

Kiezen voor Hoornstra is kiezen voor:
• Gekwalificeerde specialisten
• Gerichte oplossingen voor uw vragen
• Open en heldere communicatie
• Flexibel en snel werken
• Geen woorden maar daden

Contact opnemen

×