Informatie

Bovengrondse reconstructie Gemeente Harderwijk

Een UAV-gc werk uitgevoerd in 2015 door Hoornstra Ophof-Infra b.v.. Hierbij is de hele Burgemeester de Meesterstraat, de kruising Luttekepoortstraat/Frieschegracht en de openbare ruimte rondom de basisschool het Kompas bovengronds gereconstrueerd, Daarbij is tegelijkertijd een deel van het hoofdriool aangepast.

Nieuwe waterverbinding

Naast de herinrichting is er ook een nieuwe waterverbinding aangelegd tussen de Friesegracht en de havens (Vissershaven en Lelyhaven) om de doorstroming in deze havens, en zo de waterkwaliteit, te verbeteren. De aangelegde waterverbinding grotendeels uitgevoerd met gestuurde boringen rond 400mm en 630mm. De waterhoeveelheid die door de waterverbinding gaat is afhankelijk van de aanvoer vanuit de Friesche gracht, maar kan ook op basis van de temperatuur van het water in de Vissershaven gestuurd vergroot worden. Daarnaast is er een beveiliging voor de waterkwaliteit bij het inlaatwerk ingebouwd. Deze sluit automatisch in geval van riooloverstort op de Frieschegracht.

Het grootste deel van de bovengrondse en ondergrondse reconstructiewerkzaamheden, inclusief de aanleg van de rotonde,  zijn tijdens een totale afsluiting van 72 uur uitgevoerd. Hierdoor was de afsluiting van de Burgemeester de Meesterstraat beperkt tot slechts drie dagen.

Naast de reconstructie van de Burgemeester de Meesterstraat zelf is ook de deksloof op kade van de Vissershaven vernieuwd en is er een PRIS systeem aangelegd om automobilisten  naar hun parkeerplaats te leiden.

Meldingsformulier

Onze Opdrachtgevers

Hoornstra Infrabouw

Daarom Hoornstra

Kiezen voor Hoornstra is kiezen voor:
• Gekwalificeerde specialisten
• Gerichte oplossingen voor uw vragen
• Open en heldere communicatie
• Flexibel en snel werken
• Geen woorden maar daden

Contact opnemen

×