Over Ons

Vertrouwen wekken door te laten zien wat we kunnen. In de ruim 30 jaar van ons bestaan is dat steeds het uitgangspunt geweest. Aanvankelijk in de ruilverkaveling en later ook in de weg- en waterbouw. Een opdrachtgever heeft immers niets aan mooie woorden alleen: het eindresultaat moet gewoon goed zijn. Daar staat Hoornstra voor, ieder project weer.

Kwaliteit waarborgen

Bij Hoornstra kennen we een no-nonsense cultuur. Korte lijnen, duidelijke afspraken zodat voor iedereen helder is waar verantwoordelijkheden liggen. Op die manier kunnen we de kwaliteit van ons werk waarborgen en houden we iedereen scherp bij de verschillende projecten.

Bedrijfscultuur

Foto Jan 2 verkleind2

Onze mensen voelen zich in hoge mate verantwoordelijk voor de projecten waaraan ze werken. Die bedrijfscultuur zorgt voor een optimale samenwerking. En dat maakt dat Hoornstra niet alleen een betrouwbare partner is, maar zorgt er ook voor dat we echt toegevoegde waarde bieden aan onze opdrachtgevers. Samen gaan we voor het beste resultaat.

Sociaal ondernemen en erkend leerbedrijf

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is iets dat we bij Hoornstra oprecht omarmen. Betrokken richting onze eigen medewerkers, maar ook richting de opdrachtgevers en hun achterban. Zo werken we volgens de richtlijnen van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen en is Hoornstra al vele jaren erkend leerbedrijf voor jonge vakmensen. Want we geloven sterk in jong talent en we bieden graag een podium om dat talent te ontwikkelen.

Certificering

We investeren continu in verdere verbetering van onze bedrijfsvoering en diensten. Medewerkers, milieu, onze opdrachtgevers en hun ‘klanten’ staan daarbij centraal. Onder certificering leest u meer over de certificaten die Hoornstra bezit en kunt u deze gegevens downloaden.

Uw privacy is voor ons erg belangrijk. Hierom hebben we voor de bezoekers van deze website een privacyverklaring opgesteld. Daarnaast houden we van duidelijkheid, hierom kunt u onze algemene inkoopvoorwaarden inzien.