Leidingen

De aanleg van een goed functionerende riolering vereist grote vakmanschap, kennis van wet- en regelgeving, ervaring en soms ook lef. De afgelopen decennia hebben we ons daarom ontwikkeld tot een specialist in de aanleg en reconstructie van diepriolering, gescheiden en verbeterd gescheiden rioolstelsels. Want voor een gezond leefmilieu is een goed rioleringssysteem noodzakelijk.

Ontwerpen rioolstelsels

Vanzelfsprekend hoort bij dergelijke projecten een zorgvuldige voorbereiding- en ontwerpfase. Hoornstra verzorgt daarom ook het dimensioneren en het ontwerpen van rioolstelsels. Zodat we onze opdrachtgevers optimaal kunnen ontzorgen.

Bergbezinkriool of –bassin

Ons traditionele rioolsysteem raakt bij hevige regenval soms overbelast waarbij vervuild rioolwater in het oppervlaktewater terecht komt. Een bergbezinkriool of –basin kan hiervoor een oplossing bieden. Bij Hoornstra hebben we ruime ervaring in het aanleggen van dergelijke voorzieningen.

Bodeminfiltratie

Om overlast van overtollig hemelwater te voorkomen kan ook gekozen worden voor infiltratie van hemelwater in de bodem. Lees meer over ons specialisme infiltratie.

Aanleg drukriolering

In gebieden waar geen regulier rioolstelsel aanwezig is, hebben we door de jaren heen vele kilometers drukriolering aangelegd. En voor woningen of gebouwen die ook niet op een drukriolering aangesloten kunnen worden, kan een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) een oplossing bieden. Bijvoorbeeld een helofytenfilter, waarmee afvalwater gezuiverd wordt via een begroeid watergangenstelsel.

Zo ziet u: voor al het leidingwerk en (hemel)waterafvoer heeft Hoornstra passende oplossingen.

Bekijk de referenties
van Leidingen
Kiezen voor Hoornstra is kiezen voor:
  • Gekwalificeerde specialisten
  • Gerichte oplossingen voor uw vragen
  • Open en heldere communicatie
  • Flexibel en snel werken
  • Geen woorden maar daden

Referenties