Centrumplan Silvolde Bouwteam

 • Informatie
 • Werk in bouwteam in opdracht van de Gemeente Oude IJsselstreek en Silvolds Belang. Het werk is ontstaan uit een burgerinitiatief en deze burgers maakten ook deel uit van het bouwteam.

  Door ons is het voorliggende schetsontwerp in samenspraak met de overige bouwteamleden verder uitgewerkt naar een uitvoeringsontwerp wat paste binnen het gestelde budget.

  In dit project is het complete dorpscentrum van Silvolde  opnieuw ingericht en tegelijkertijd is al het verhard oppervlak afgekoppeld. Bij het afkoppelen hebben we optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige hoogteverschillen in het maaiveld en het water op de laagst gelegen punten opgevangen en daar ter plaatse geïnfiltreerd.

  Enige kengetallen van dit project zijn:

  Aanbrengen verharding van gebakken materiaal: 10.000 m2

  Aanbrengen verharding van natuursteen: 1.050 m2

  Vervangen DWA hoofdriool: 360 m

  Vervangen complete openbare verlichting

  Verzorgen van de complete groene inrichting met sierbeplanting

  Aanbrengen van plantenbakken in cortenstaal

  Aanbrengen van een cortenstalen podium

  Omgevingsmanagement 

 • Leidingen, Verhardingen, Grondwerk, Infiltratie, Advies
 • Neem contact met ons op