Certificering

Uiteraard voldoet Hoornstra aan eisen die gesteld worden vanuit de bouwsector. Zo werken wij reeds geruime tijd volgens het kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO 9001. Dit systeem geeft inzicht in alle handelingen die tijdens de gehele looptijd van het project worden verricht. Een aantoonbaar bewijs dat ons bedrijf streeft naar continue verbetering van bedrijfsprocessen, zoals vastgelegd in onze beleidsverklaring.

VCA**certificaat

Wij zijn in het bezit van het VCA**certificaat. Dit bevestigt dat ons bedrijf de wettelijke kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften naleeft. Wij voeren onze activiteiten altijd veilig en milieuvriendelijk uit, omdat wij ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid voor de medewerkers en de omgeving waarin zij werken.

CO2 prestatieladder

Hoornstra heeft in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen ondermeer besloten het CO2 gebruik van de hele onderneming terug te dringen. Op basis van de hiervoor geleverde prestaties zijn we COprestatieladder gecertificeerd volgens trede 3. De vorderingen die we maken kunt u hier inzien.

Certificaten downloaden

Vanaf februari 2020 is Hoornstra-Ophof Infra b.v. ook gecertificeerd voor de BRL7000

Vanaf december 2019 is Hoornstra-Ophof Infra b.v. ook SEB gecertificeerd!