Informatie

Binnenstedelijke herinrichting Doetinchem

Wie vanuit het oosten Doetinchem binnenrijdt, doet dat hoogstwaarschijnlijk via de Rozengaardseweg die overgaat in de Raadhuisstraat. De weg is een van de belangrijkste toegangswegen tot het centrum van Doetinchem. Gemeente Doetinchem besloot tot een grootschalige reconstructie van het centrum en ook de Rozengaardseweg/Raadhuisstraat moest op de schop. Voor de toegangsweg schreef ze een EMVI-aanbesteding uit waarna Hoornstra Infrabouw het werk gegund kreeg.

De werkzaamheden

De weg was niet alleen visueel, maar ook constructief toe aan een verbeterslag. We besloten eerst de Rozengaardseweg onder handen te nemen. We legden nieuwe fietspaden en trottoirs aan, maakten nieuwe huisaansluitingen op het bestaande (gerelinede) riool en brachten een nieuwe fundering en een nieuwe asfaltconstructie aan. Verder verwijderden we één VRI in z’n geheel  en pasten we een andere aan zodat ‘ie weer voldeed binnen de nieuwe situatie.


We zijn niet alleen de uitvoerende partij maar ook de omgevingscoördinator. Bij het inplannen van de werkzaamheden houden we rekening met derden die zich bezighouden met de renovatie van de rioolputten en het aanbrengen van lichtmasten. En natuurlijk moeten we rekening houden met de stadsfeesten in het centrum van Doetinchem. Bereikbaarheid en een goede communicatie met de omgeving was en is dus van groot belang.

Een aardige puzzel!

Werken in een binnenstedelijke situatie kan niet zonder helderheid en veel aandacht voor de omgeving. Ook de situatie ondergronds wijkt nogal eens af van hetgeen vooraf bedacht. Dat was in dit project niet anders. Toch dien je in zo’n situatie binnen de marges van het aangeboden EMVI-plan, de planning en het bestek te blijven. Gelukkig bleek dit in nauw overleg met de gemeente een puzzel die we goed samen konden oplossen. Opdrachtgever dacht creatief met ons mee én gaf ons ruimte om de werkzaamheden op een andere wijze uit te voeren. Daardoor is het toch gelukt om de Rozengaardseweg tot ieders tevredenheid én voor de bouwvak open te stellen. Al met al een mooi voorbeeld van wat een efficiënte samenwerking kan opleveren!

Overlastbeperking is essentieel

Om de overlast voor de omgeving te beperken hebben we bewoners vooraf goed geïnformeerd, een omgevingsmanager en een gebiedsconciërge ingezet als helder en altijd aanwezig aanspreekpunt én hebben we per fase bekeken hoe we om moesten gaan met parkeergelegenheid. We hebben bovendien altijd een eerlijk verhaal gehouden over wat mensen te wachten stond.

Aanvullend op deze maatregelen vervingen we het gebruikelijke kleine materieel door elektrisch materieel. Normaliter wordt het materieel van de stratenmakers en grondwerkers namelijk aangedreven door verbrandingsmotoren. Die zorgen echter voor motorlawaai en brandstofdampen. Geen probleem wanneer je op het platteland bezig bent, maar minder wenselijk als je je midden in de stad, tussen de mensen bevindt. Elektrisch materieel is dan een uitkomst: goed werkend én stiller. ‘Schoon’ dus. En daar houden wij wel van bij Hoornstra.

Projectstatus

Nu het eerste gedeelte van het project is opengesteld, starten we met de Raadhuisstraat. Naar verwachting is de totale reconstructie eind 2019 gereed. Daarmee is de toegangsweg weer toekomstbestendig én sluit hij visueel weer mooi aan bij de rest van het centrum.

Meer weten?

Meer weten over onze aanpak van binnenstedelijke projecten? Neem contact op met projectleider Arjan Brinks: bel 0313 – 476 100 of stuur een e-mail naar Arjan@hoornstra-infrabouw.nl.

Meldingsformulier

Onze Opdrachtgevers

Hoornstra Infrabouw

Daarom Hoornstra

Kiezen voor Hoornstra is kiezen voor:
• Gekwalificeerde specialisten
• Gerichte oplossingen voor uw vragen
• Open en heldere communicatie
• Flexibel en snel werken
• Geen woorden maar daden

Contact opnemen

×