Afkoppelen en reconstrueren wijk Nekkum in 's-Heerenberg

 • Informatie
 • De wijk Nekkum in 's-Heerenberg is in 2015 en  2016 compleet opnieuw ingericht. Alle openbare verharding is vervangen en tevens is het complete riool vernieuwd in combinatie met de aanleg van een IT-riool rond 1000mm, "de blauwe ader".

  Naast het afkoppelen middels het IT-riool wordt ook gebruik gemaakt de hoogteverschillen in het maaiveld om afstromend hemelwater te leiden naar het laagst gelegen punt en daar op te vangen en te infiltreren.

  Een bericht over de afronding van dit project uit het Montferlandnieuws is hier te lezen: http://www.montferlandnieuws.nl/nieuws/algemeen/126862/nekkum-als-nieuw-na-opknapbeurt-

   Het project omvatte onder meer de volgende werkzaamheden:

  Grondverzet t.b.v. riool en verhardingen: 15.000 m3;

  Aanleg DWA riool uit PPC: 1500 m;

  Aanleg IT riool uit beton 400 t/m 1000mm: 1400 m;

  Inspectieputten beton, diverse afmetingen: 87 st;

  Verharding diverse betonstraatstenen: 14.500 m2;

  Asfaltverharding op schoolplein: 2.500 m2.

 • Leidingen, Verhardingen, Infiltratie, Advies
 • Neem contact met ons op