Gemeente Doetinchem Bouwrijp maken A18 bedrijventerrein Wehl

  • Informatie
  • In de periode 2012 t/m 2014 is in opdracht van de gemeente Doetinchem bedrijfsterrein A18 bouwrijp gemaakt. Hierbij is naast een compleet gescheiden rioolstelsel en bouwwegen in asfalt ook een afscherming met betonnen keerwanden aangebracht.

    Op dit project is een weg, compleet met gescheiden rioolstelsel, onder de hoogspanningsleidingen van TenneT aangelegd.

    Op dit project zijn diverse bodemsaneringen uitgevoerd, onder meer een sanering van met asbest vervuilde grond.

  • Verhardingen, Grondwerk, Leidingen
  • Neem contact met ons op