Informatie

In opdracht van de gemeente Doesburg is in 2016 een deel van de Turfhaven gereconstrueerd.

Dit werk omvat het plaatsen van schanskorven, het aanbrengen van een rioolgemaal met bijbehorende rioolwerkzaamheden en het deels opnieuw inrichten van het parkeerterrein bestaande uit een verharding van natuursteen keien, oude gebakken straatstenen en nieuwe betonstraatstenen.

Projectgegevens

Meldingsformulier