Gemeente Bronckhorst Reconstructie de Huiskamer

 • Informatie
 • Het centrum van de kern Hummelo in de gemeente Bronckhorst is in 2015 en 2016 door Hoornstra Infrabouw gereconstrueerd. Hierbij is de aanwezige verharding vervangen door een nieuwe bestrating van met name gebakken klinkers. Daarnaast is het bestaande DWA riool vervangen en is het verhard oppervlak afgekoppeld met een IT-riool aangevuld met verticale boringen.  De rioolwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder archeologische begeleiding. Op dit project is ook een bodemsanering van een PAK verontreiniging uitgevoerd

  Enige kengetallen van dit project zijn:

  Sanering PAK verontreiniging: 120 m3;

  Vervangen DWA riool: 415 m1;

  Aanbrengen IT riool: 285 m1;

  Aanbrengen elementenverharding beton: 2.400 m2;

  Aanbrengen elementenverharding gebakken: 4.300 m2;

  Aanbrengen natuursteen bestrating (basalt): 75 m2;

  Aanbrengen volledige openbare verlichting;

  Aanbrengen volledig openbaar groen binnen projectgrens.

 • Leidingen, Verhardingen, Grondwerk, Infiltratie
 • Neem contact met ons op