Verbinding Panovenweg Doesburg

  • Informatie
  • Voor de gemeente Doesburg is door middel van een design & construct opdracht de Entree van de Panovenweg door ons vorm gegeven.

    Hierbij is door ons een bemetselde betonnen brugconstructie ontworpen op basis van de gestelde randvoorwaarden van de gemeente en het waterschap Rijn en IJssel. Een van deze randvoorwaarden is dat de nieuwe brug aansluit bij de naastliggende onderdoorgang.

    Voor dit werk zijn ook twee bestaande AC persleidingen van ca. 400mm verlegd en gezinkerd in HDPE.

  • Leidingen, Verhardingen, Grondwerk, Advies
  • Neem contact met ons op