Revitalisering bedrijventerrein de Huet

 • Informatie
 • In opdracht van de gemeente Doetinchem is het bedrijventerrein de Huet  gerevitaliseerd en is de fietsroute door en rondom het bedrijventerrein veiliger gemaakt. De werkzaamheden zijn zo uitgevoerd dat de bedrijfsvoering van alle aanliggende bedrijven ongestoord doorgang kon vinden. Hiervoor is intensief omgevingsmanagement toegepast, zodat alle wensen beantwoord konden worden. Dit resulteerde in onder andere nachtwerk, aangepaste fasering en treffen van maatregelen voor bereikbaarheid.

  Enige kengetallen van dit project zijn: 

  Aanbrengen asfalt diverse mengsels en lagen: 4.840 ton;

  Aanbrengen hydraulisch gebonden fundering: 14.000 m2;

  Aanbrengen kantopsluiting van betonbanden: 3.800 m;

  Aanbrengen molgoot 5 steens BKK: 3.800 m;

  Aanbrengen elementenverharding betonstraatstenen: 4.700 m2;

  Aanbrengen halfverharding: 525 m2;

  Aanbrengen betonverharding met print: 600 m2;

  Aanbrengen putranden m.b.v. boormethode: 83 st;

  Toepassen omgevingsmanagement.

   

   

   

 • Leidingen, Verhardingen, Grondwerk
 • Neem contact met ons op

Agenda