Foto's

Informatie

Gemeente Ede, afkoppelen 1750 opdrachtgevers

Voor voorzieningen op particulier terrein zijn particulieren -in principe- zelf verantwoordelijk. Gemeente Ede maakt daarop een uitzondering. Zij initieerde de afkoppeling van hemelwater op het riool van alle woningen in Bennekom-Oost én bekostigt deze.

Omdat elk perceel anders is ingericht en bewoners hun eigen wensen hebben, betekent elke afkoppeling maatwerk. En zo kregen we ineens te maken met maar liefst 1750 opdrachtgevers.

Gemeente Ede geeft regenwater terug aan de natuur

De natuur heeft regenwater hard nodig om de steeds langer wordende droge periodes te overleven, stelde Gemeente Ede vast. Ze besloot actief in te grijpen en bood de inwoners van Bennekom-Oost aan op haar kosten hun woning te ontkoppelen zodat regenwater niet meer naar het riool zou worden afgevoerd. Die ontkoppeling heeft nog een belangrijk voordeel. Want als het hard regent, raakt het rioolstelsel overvol en stroomt het water naar de laaggelegen delen van Bennekom-Oost. Afkoppeling ontlast het riool en verkleint de kans daarmee op overstromingen. Afkoppeling voorkomt bovendien onnodige zuivering van regenwater.

Twee manieren van afkoppelen

De meest ideale manier van afkoppelen betreft verticale infiltratie. Bij verticale infiltratie wordt regenwater opgevangen in verticale buizen en gedoseerd geïnfiltreerd in de grond. De manier waarop we dat doen bij Hoornstra heeft twee voordelen:

  1. We hebben niet veel werkruimte nodig.
  2. We kunnen boren in droge grond en onder grondwaterniveau.

Op de locaties waar verticale infiltratie niet mogelijk of daar waar het openbaar gebied al is voorzien van een IT-riool, realiseren we een gootconstructie die het water afvoert naar de erfgrens. Daar komt het terecht in het IT-riool in de rijbaan of in de groenstrook. Bij een IT-riool wordt de regen ondergronds in de bodem geïnfiltreerd.

Elke bewoners is een opdrachtgever

De belangrijkste reden om Hoornstra de opdracht te gunnen was echter de manier waarop we de dienstverlening naar de bewoners gingen vormgeven. We hebben in Ede al vanaf 2012 ervaring met het afkoppelen van particulier terrein. Bij de uitvoering daarvan realiseren we ons goed dat een tuin niet zomaar een stukje groen is. Bewoners hebben hun eigen persoonlijke verhaal met betrekking tot hun tuin. Denk aan bomen die geplant zijn ter nagedachtenis aan een overleden geliefde, aan begraven dieren of simpelweg aan het feit dat er veel tijd en moeite is gestoken om de tuin zo mooi te krijgen als die is.


Heldere communicatie, overzichtelijke stappen

Onze uitvoerder neemt daarom persoonlijk contact op met de bewoners voor het maken van een afspraak. Hij legt nogmaals uit wat onze werkwijze is, hoe het afkoppelplan eruit ziet dat de bewoner met de afkoppeladviseur heeft afgesproken en welke overlast ze kunnen verwachten. Tijdens de uitvoering heeft de bewoner ook contact met onze voorman om details tijdens het werk mee af te stemmen. Op ieder adres blijft altijd dezelfde voorman aanwezig. Hierdoor hebben bewoners altijd met dezelfde persoon te maken.


Werken in kleine ruimtes

We plaatsen de infiltratiebuizen zowel in voortuinen als achtertuinen. Dan moet je soms via smalle schuttingdeuren en achterpaden of via een garage de tuin in. Gelukkig is dat geen probleem. Het materieel dat we inzetten, is afgestemd op de soms erg kleine ruimtes.

Bommen en granaten

In Bennekom-Oost hebben we in één deelgebied ook te maken met niet-gesprongen explosieven. Om explosies te voorkomen, is het Bodac ingeschakeld. Zodra wij met de bewoners de locatie van de boring hebben bepaald, laten we het Bodac de plek onderzoeken. Pas wanneer de bodem veilig is bevonden gaan wij verder met de werkzaamheden.

Status van het project

We zijn in 2019 begonnen met afkoppelen en gaan daarmee door tot medio 2022. In die periode ontlasten we stapsgewijs het rioolstelsel steeds meer en wordt Bennekom-Oost steeds leefbaarder in tijden van extreem weer.

Meer weten?

Neem contact op met projectleider Marc Winkel. Hij is bereikbaar via m.winkel@hoornstra-ophof.nl of telefoonnummer 06-12930062.

Meldingsformulier

Onze Opdrachtgevers

Hoornstra Infrabouw

Daarom Hoornstra

Kiezen voor Hoornstra is kiezen voor:
• Gekwalificeerde specialisten
• Gerichte oplossingen voor uw vragen
• Open en heldere communicatie
• Flexibel en snel werken
• Geen woorden maar daden

Contact opnemen

×