Foto's

Informatie

Verdubbeling belangrijkste invalsweg Doetinchem

Met 22.000 motorvoertuigen per dag plus vele fietsers en bromfietsers heeft de Europaweg in Doetinchem tijdens de spits wel wat weg van een mierenhoop. Met alle gevolgen van dien: dagelijkse files, veel bijna-ongevallen en een asfaltconstructie dat om aandacht begon te vragen. Gemeente Doetinchem, Rijkswaterstaat en Provincie Gelderland zagen dan ook aanleiding genoeg om deze belangrijkste invalsweg van Doetinchem - en de directe omgeving daarvan - te markeren als ontwikkelgebied.

Aandacht voor kwetsbaar verkeer

De bijna-ongevallen vereisten als eerste een oplossing. Er werd daarom een fietstunnel aangelegd zodat er een veiligere route voor fietsers en bromverkeer ontstond tussen de twee wijken aan weerszijden van de Europaweg. Nu is het tijd voor de tweede stap: de verdubbeling van de Europaweg vanaf de Auroraweg tot en met de aansluiting op de A18. En die gaan wij samen met NTP realiseren in de komende maanden.

Beter, prettiger en veiliger

De focus van dit project ligt op het verbeteren van de doorstroming en het veiliger maken van de verkeerssituatie. We verbreden de Europaweg met extra rijstroken om de capaciteit te vergroten voor verkeer dat vanuit de A18 Doetinchem in wil en vice versa. Ook zorgt de verbreding voor een betere ontsluiting van de omgeving en bedrijvenpark Wijnbergen. Dankzij extra ruimte voor vrachtverkeer en ‘rechts-affers’ ontstaat er een betere doorstroming van en naar het bedrijvenpark. Verder vervangen we de twee rotondes op de Europaweg. Op de te realiseren ei-vormige rotondes is geen sprake meer van kruisend verkeer, dus ook die worden veiliger. Daarmee wordt Doetinchem in- en uitrijden voor alle verkeersdeelnemers een stuk prettiger.

Optimalisatie RAW-bestek

Het RAW-bestek schreef voor dat we de nieuwe rijbanen tegen de bestaande zouden aanbrengen. We voorzagen echter problemen op de lange termijn, zoals zettingen tussen de twee banen met scheuren als gevolg. De kans op extra onderhoud zou daardoor flink toenemen. Wij deden daarom een tegenvoorstel: de AGRAC-constructie op de bestaande rijbanen doorfrezen zodat het weer bewerkbaar is. Op de nieuwe verbreding brengen we nieuw freesasfalt aan. Vervolgens rijden we er rijbaanbreed cement doorheen. De fundering die dan ontstaat, is een veel duurzamere constructie.

Korte doorlooptijd

We voeren de werkzaamheden uit in twee fasen van elk 8 weken. Het werk opdelen in kortere subfases zou op individueel niveau voor de omwonenden weliswaar prettiger zijn, maar de nadelen van die subfases wogen zwaarder. Nu kunnen we efficiënter werken en is er meer robuustheid in de planning. Ook is de opdeling in slechts twee fasen duidelijker voor de omgeving. Zo geldt er één omleiding gedurende acht weken. Dat is zeker voor automobilisten veel prettiger dan elke anderhalve week een andere omleiding moeten volgen. Op 23 juli leveren we de vernieuwde Europaweg op.

Communicatie anno nu: via een livestream

Er zijn aardig wat partijen bij dit project betrokken. Dat begint met een driekoppige opdrachtgever en de aannemers voor de openbare verlichting en de VRI’s. En dan zijn er uiteraard de omwonenden en de ondernemers op het bedrijventerrein die op ieder moment goed bereikbaar willen zijn. De onderlinge afstemming en coördinatie gaat zo veel als mogelijk online. Zo organiseerden we op 16 februari een livestream voor de omgeving in plaats van de gebruikelijke, fysieke bewonersavond. Projectleider Ruben Pol en omgevingsmanager Reinier Roerdink presenteerden tijdens die livestream nogmaals de plannen en deelnemers konden via e-mail hun vragen stellen die ze dan gelijk beantwoord kregen.

Mooi werk

Ruben Pol, projectleider voor dit project is blij nu de eerste bats de grond ingaat. ‘Het vele grondwerk en asfalt, in combinatie met de strakke planning en de impact op de omgeving maken het project uitdagend. Belangrijk is dat we aan de voorkant echt de tijd hebben genomen alles goed voor te bereiden. We hebben onszelf bewust meer voorbereidingstijd gegeven en zijn niet in februari al gestart, maar op 15 maart. Daardoor weten omwonenden wat wij doen en waarom én alle betrokken partijen weten wat ze moeten doen en wanneer. En nu is het tot en met juli in grote lijnen vooral een kwestie van uitvoeren wat we bedacht hebben met elkaar.’


Meer weten? Neem contact op met Ruben via ruben@hoornstra-infrabouw.nl of bel 06-11768125.

Meldingsformulier

Onze Opdrachtgevers

Hoornstra Infrabouw

Daarom Hoornstra

Kiezen voor Hoornstra is kiezen voor:
• Gekwalificeerde specialisten
• Gerichte oplossingen voor uw vragen
• Open en heldere communicatie
• Flexibel en snel werken
• Geen woorden maar daden

Contact opnemen

×