Informatie

Crescent Park Harderwijk met waterberging en recreatie

Crescent Park ligt in het hart van de nieuwbouwwijk Harderweide in Harderwijk. Het park verrees in 2019 onder leiding van het bouwteam dat bestond uit Gemeente Harderwijk, Hoornstra-Ophof Infra en VIC Landscapes.

 

In eerste instantie zou hier, in de kom van de A28 een grote vijver worden gerealiseerd om bij extreme buien het regenwater op te vangen. Al vrij snel besloot de gemeente echter dat de locatie ook geschikt zou moeten zijn voor recreatie.

Waterberging

Op de locatie waren vroeger weilanden. Nu die worden volgebouwd en bestraat, is een waterberging nodig om het riool te ontlasten. De nieuwe huizen in de wijk Drielanden, waar Harderweide deel van uitmaakt, lossen het regenwater allemaal op de bestrating. Via de wadi en de IT-riolering komt het daarna terecht in de bergingsvijver.

In het park zijn -op verschillende niveaus- allerlei beken, sloten en een vijver aangelegd. Alles staat in relatie met elkaar. Er zit ook een vaste stuw in. Wordt de waterstand te hoog, dan loopt het water over de vaste stuw heen. Daarmee biedt het park een gefaseerde waterberging. Mocht er sprake zijn van extreme neerslag, dan kan het water via een tweede, bedienbare stuw afgevoerd worden naar het Wolderwijd en het Veluwemeer. De hoogte van de waterstand wordt op afstand gecontroleerd en bediend door het Waterschap Vallei en Veluwe.

Recreatie

Zowel bij een lage als een hogere waterstand is het mogelijk in het park te recreëren. Wat te denken van een kabelbaan, een wandel- en trimroute die ook toegankelijk is voor rolstoelers en een obstacle parcours. Van een hondenstrand, een piratenschip, een waterspeelplaats en een uitkijktoren. Crescent Park heeft het allemaal en meer. Het maakt het park tot de ultieme plek voor jong en oud. Ook aan de dieren is gedacht, zoals aan oeverzwaluwen en ijsvogels. VIC Landscapes plantte er vruchtbomen, eiken, dennen en berken, maar ook moerascipressen, elzen en wilgen. Stuk voor stuk bomen die wel tegen wat nattigheid kunnen. Normaal gesproken sluit Hoornstra-Ophof de bouwrijpfase af met het aanbrengen van zwarte grond. In dit project kregen we de gelegenheid ook mee te werken aan het totaalpakket aan groen inclusief de speeltoestellen. Kortom: het werk van ontwerp tot eindgebruik.

Een echte (bouw) teamprestatie

De realisatie van Crescent Park lag in handen van een bouwteam. Naast de gemeente bestond dat team uit Hoornstra-Ophof infra en VIC Landscapes. Wij dachten mee over het ontwerp en zorgden in de uitvoering voor het compleet ontgraven en bouwrijp maken van de locatie en –samen met VIC Landscapes- voor de aanleg van het park. Dat werd een dynamisch traject waarin we het plan gezamenlijk naar een hoger niveau hebben getild. Ieder bouwteamlid stond open voor de ideeën van anderen. Geen probleem zo groot of er was wel een oplossing. En als we tijdens het werk dachten: Zo en zo is misschien mooier of leuker, dan staken we de koppen bij elkaar en konden we het vaak direct ter plekke realiseren. Andersom gold ook dat als de gemeente het werk bekeek en zei: “Dat is misschien beter”, dan poetsten wij bijvoorbeeld dat slootje weer weg en deden het anders. Die openheid en creativiteit heeft geleid tot een optimaal ontwerp van het park.

Enkele projecthighlights

hoge grondwaterstand

Omdat we hier te maken hebben met een laaggegelegen gebied, is er een enorm hoge grondwaterstand. Bij één buitje was het terrein al snel onbegaanbaar. Dat zorgde voor de nodige inspanning voor het transport. Het was van dagelijks belang om de transportwegen op te knappen, te onderhouden en te herstellen om zo de voortgang van het werk te borgen. Mede dankzij onze consequente aanpak hierin hebben we de planning gehaald.


100% hergebruik van de grond

De locatie bevatte verder een grote hoeveelheid arceenhoudende grond. Die grond is zorgvuldig gemonsterd, in kaart gebracht en verwijderd. Alle arceenhoudende grond is vervolgens gebruikt voor de aanleg van de kern van de geluidswal. Uiteraard hebben we dit in overleg met de gemeente en de Omgevingsdienst gedaan. Het hergebruik vormde een aanzienlijke besparing van kosten. Bovenop de vervuilde grond ligt nu een meter schone grond dat is ingezaaid. Omdat alles op dezelfde locatie is bewerkt, konden we bovendien het aantal transportbewegingen beperken.


variabele waterstand = meerdere spelmogelijkheden

De waterstand in het park zal variëren, afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die er valt. Om het park bij elke waterstand er goed te laten uitzien, hebben we onder andere een overloopbeek voorzien van natuursteen. De stenen hebben verschillende diameters en zijn samen met bestratingsbedrijf G. Van Gelder/Fijn onder de hamer aangebracht. Als de vijver op een bepaalde hoogte is, loopt er in die waterloop altijd een beetje water. Dankzij diverse stapstenen is het dan een avontuurlijke plek om te spelen. Stijgt het water tijdens hevige regenval, dan stroomt de overloopbeek vol met water en wordt het speeleiland een echt eiland.


fundering uit WOII

Tijdens het ontgraven van de locatie stuitten we op de fundering van een stelling uit WOII, Stellung Hase. Volgens het originele plan zou op deze plaats een sloot moeten komen. We besloten de fundering zichtbaar te maken en de te realiseren sloot van een creatieve bocht te voorzien. Daarmee heeft het park in deze nieuwbouwwijk een historisch tintje gekregen.

Kortom

Crescent Park is een multifunctioneel park geworden. Het park is enerzijds een enorme waterberging en houdt de nieuwbouwwijk Harderweide droog bij extreme neerslag. Anderzijds is Crescent Park een uniek recreatiegebied. Het park heeft de verwachtingen van zowel opdrachtgever als bewoners overtroffen. Zoiets gebeurt niet vanzelf, maar is te danken aan de goede samenwerking tussen de drie bouwteampartners. Een samenwerking die gestoeld is op wederzijds vertrouwen en heldere verwachtingen.

Meer weten?

Meer weten over onze aanpak? Of wilt u eens met ons sparren over een project? Neem contact op met Marc Winkel: bel 06-12930062 of stuur een e-mail naar m.winkel@hoornstra-ophof.nl.

Meldingsformulier

Onze Opdrachtgevers

Hoornstra Infrabouw

Daarom Hoornstra

Kiezen voor Hoornstra is kiezen voor:
• Gekwalificeerde specialisten
• Gerichte oplossingen voor uw vragen
• Open en heldere communicatie
• Flexibel en snel werken
• Geen woorden maar daden

Contact opnemen

×