Informatie

Afkoppelen 863 particuliere woningen Gemeente Ede

In de Burgemeestersbuurt van Ede zijn door ons 863 particuliere woningen van het riool afgekoppeld door middel van het plaatsen van verticale boringen op eigen terrein en het hierop aansluiten van de hemelwaterafvoer. Bij iedere woning is door ons vooraf met de bewoner de situatie geïnventariseerd en is de infiltratieoplossing berekend.

Voor iedere bewoner is er een unieke afkoppelovereenkomst opgesteld met daarin onder andere opgenomen welke werkzaamheden worden uitgevoerd, de berekening van de infiltratieoplossing en de te doorlopen stappen, inclusief nazorg.  Uiteraard is iedere tuin weer in de oorspronkelijke staat opgeleverd.

Dit project liep van 2014 t/m 2016 en is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Ede.

Meldingsformulier

Onze Opdrachtgevers

Hoornstra Infrabouw

Daarom Hoornstra

Kiezen voor Hoornstra is kiezen voor:
• Gekwalificeerde specialisten
• Gerichte oplossingen voor uw vragen
• Open en heldere communicatie
• Flexibel en snel werken
• Geen woorden maar daden

Contact opnemen

×