CO2-Beleid

www.hoornstra infrabouw groen

Inzicht

We hebben onze eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen om deze uitstoot terug te brengen. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij communicatie).

In december 2021 hebben we met succes de audit voor het behalen van trede 5 doorlopen. 

Download hieronder de meest recente footprint en de communicatieberichten:

Reductie

Vervolgens hebben we reductiedoelstellingen opgesteld om effectief onze CO2-uitstoot te reduceren. Download hieronder het betreffende document:

Communicatie

We communiceren ieder half jaar publiekelijk over ons energie-reductiebeleid.
Download hieronder onze voorgaande communicatieberichten:

Participatie

We nemen actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Momenteel participeren we in de werkgroep: "CO2 én KAM bewust ondernemen.  Deelnamecertificaat 

Het initiatief door en voor MKB-bedrijven in de bouw/infra" en hebben we deelgenomen aan de Rabobank Circular Economy Challenge.

Scope 3

We hebben onze scope 3 emissies geanalyseerd en op basis daarvan een ketenanalyse gemaakt.

Scope 3 analyse 2020

Scope 3 analyse 2021

Scope 3 analyse 2022

Scope 3 analyse 2023

 

Ketenanalyse kunststof 

Voor meer informatie over de CO₂-Prestatieladder, zie de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).
Wilt u reageren op onze CO₂-footprint en onze reductiedoelstellingen? Maak dan gebruik van ons contactformulier.